Gordion Konutları Kat Malikleri 2017 Yılı Genel Kurulu Divan Kurulu Tutanaği


Ana Sayfa \ Gordion Konutları Kat Malikleri 2017 Yılı Genel Kurulu Divan Kurulu Tutanaği

ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULU

DİVAN KURULU TUTANAĞI

19.02.2017

Çayyolu Gordion Konutları Olağan Genel Kurulu 12 Şubat 2017 günü yapılması gereken toplantı yeterli katılım sağlanamadığı için 2. defa olarak 19 Şubat 2017 tarihinde saat 13:00’da Gordion konutları sitesi sosyal tesisinde yapıldı. Hazirun cetveli üzerinde yapılan sayım sonucunda 55 adet asil 47 Adet vekâlet olmak üzere toplamda 102 katılımcının toplantıda hazır olduğu görüldü. Toplantı yeter sayısına ulaşıldığından

1-      Gündemin 1.maddesine göre açılış ve saygı duruşu yapıldı.

2-      Gündemin 2. maddesine göre Divan Kurulunun seçimine geçildi.

Celal BÜYÜKBİÇER, İbrahim Tansu YALÇIN ve Cengiz GEBEŞ’’ın teklifinden başka teklif olmadığı için yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Hakkı IRKIÇATAL, Divan Kâtipliğine Cengiz GEBEŞ ve Turgut BULUT ‘un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-      Gündemin 3. maddesi gereği Yön. Krl. Bşk. Celal BÜYÜKBİÇER tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporu okundu.

4-      Gündeme alınması gereken tekliflerin görüşülüp, görüşülmeyeceği genel kurulun oylamasına sunuldu.

Site güvenliğinin görüşülmesi oy birliğiyle gündeme alındı

Otoparktan yararlanan kat maliklerinin araç sayılarına sınırlama getirilmesi oy birliğiyle gündeme alındı

Spor salonu ve kapalı çocuk oyun alanının durumunun görüşülmesi oy birliğiyle gündeme alındı.

Eşya depolarını bölünmesi teklifi 3 ret oyuna rağmen oy çokluğuyla gündeme alındı

Birinci katlarda pencere önlerinin durumunun görüşülmesi oy birliğiyle gündeme alındı.

Site bahçesi için koşu parkuru yapılması teklifi 4 ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

A4 Blok önüne yürüyen merdiven yapılması oy çokluğuyla gündeme alındı.

Sosyal tesisin aktif olarak kullanılması teklifi oy çokluğuyla gündeme alındı

 

5-      Gündemin 4. maddesine göre 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 arasına ilişkin faaliyetleri kapsayan denetim kurulu raporu Turgut BULUT tarafından okundu.

6-      Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporun aklanması oy birliğiyle kabul edildi.

7-      Denetim kurulu raporu aklanması oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 7. maddesi gereği 1 Ocak 2016- 31 Ocak 2016 site bütçesi İbrahim Tansu YALÇIN tarafından okundu. Ek bütçenin gündeme alınan  tekliflere göre belirleneceği Ynt Krl.Bşk.Celal Bey tarafından belirtildi.Tansu Bey tarafından  2017 yılı için aidat artışı olmayacağı belirtildi.

7. madde görüşmeye açıldı. Söz alanlar aşağıdaki şekilde görüş beyan etmişlerdir.

B2 Blok D.42 maliki Ragıp Bey Tripleks dairelerin aynı hizmeti almasına rağmen aidatlarının fazla olduğu

Diğer normal dairelerle bir olması gerektiğini söyledi.

2017 Yılı Site Bütçesi ve tekliflerden kaynaklanabilecek ek bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem gereği verilen tekliflerin görüşülmesine geçildi.

Site güvenliğinin görüşülmesinde Celal Bey siteye yaya giriş kapılarının fazla olduğunu A4 Blok tarafındaki demir giriş kapısının kapatılmasını önerdi. Buranın güvenliğinin kat maliklerinin tanımadığı kendi peşlerinden gelen kişilere kapıyı açmamalarını kesinlikle kim olduğunu sormaları şeklinde önlem alınabileceği ancak orta demir kapının (A1 Blok yanındaki) güvenlik nedeniyle kapatılacağı genel kurulun oylamasına sunuldu. 8 ret oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

Siteye ait açık ve kapalı otoparktan yararlanan kat maliklerinin araçlarının otopark kullanımında maxsimum iki araçla sınırlama getirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. LPG li araçların kesinlikle kapalı otoparka park ettirilmemesi yönetimce kat maliklerine söylendi.

Spor salonu kullanılması Celal Bey tarafından genel kurula hitaben buradaki duşa kabin ve saunanın kullanılmasının site içerisinde uygun olmadığı sadece spor salonu bölümünün spor aletlerinin çoğaltılarak kullanılmasının uygun olacağını söyledi. Kullanan kişilere yaş sınırı getirilmesi ( 15 yaş üstü) söylendi. Spor salonu kullanılması için yönetime yetki verilmesi ve ortak giderlerin ( ısınma ve elektrik ) site yönetimi tarafından karşılanması ayrıca spor aletlerinin alınması için yönetime belli bir miktar harcama yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Harcama kaleminde 20.000 TL’yi önerenlerin sayısı 26 oy, 30.000 TL ‘yi verenlerin sayısı 18 oy, 40.000 TL’yi verenlerin sayısı 32 oy olmak şartıyla verilen harcama kalemi 40.000 Tl olarak kabul edildi. ( 32 oy ile ) Spor salonu çalışma saatleri hakkında yönetime yetki verildi. Genel giderlerin yönetim tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. 1 red oy kullanıldı ( B4-21 Kat maliki )

B2 Blok altında yaptırılan kapalı çocuk oyun alanı için bütçe ayrılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrılan bütçenin 5.000 TL olması ve genel giderlerin ( ısınma, elektrik ) site yönetimi tarafından karşılanması oy biriliğiyle kabul edildi.

Eşya depolarının bölünmesi teklifinde B1-32 kat maliki Muhsin ÖZİLHAN Dükkânlarla katlar eşit oranda eşya deposu olmamalı dedi. Bu nedenle kendisi teklife ret oyu kullandı. Bunun üzerine Celal Bey, adı geçen kat malikinin dükkân kiracısının ortak alanları ihlal ettiğini kendisine söyledi. Eşya depolarının bölünmesinde arsa payları dikkate alındığında kat maliklerine yetecek sayıda depo yapımı mümkün olmadığından, arsa paylarını gözetmeksizin, yapılacak eşya depolarının kat malikinin oturduğu bloğun altında birebir şeklinde olmayacağı bazı depoların kat maliklerinin oturduğu bloklardan farklı blok altlarında olabileceği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Eşya depolarının yapım maliyetinin ödenmesinin 3 şık altında genel kurula sunuldu.

a)      Giderlerin hepsi kat malikleri tarafından karşılansın 1 kişi kabul, diğerleri ret oyunu kullandı.

b)      Giderlerin hepsi yönetim tarafından karşılansın 2 kişi kabul, diğerleri ret oyu kullandı.

c)      Giderlerin %50 si kat maliki , % 50 si yönetim tarafından karşılansın teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Kat maliklerince ödenecek miktar 2 eşit taksitten ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Depoların dağıtımının kura yöntemiyle belirleneceği ve B2 Bloklarda bulunan boş alanlarında kullanılacağı oy çokluğuyla kabul edildi.

Birinci katta oturan kat maliklerinin pencere önlerindeki kirliliği hakkında yapılması gerekenin yönetimin duyuru şeklinde kat maliklerini bu konuda uyararak çözülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Site bahçesine koşu parkı yapılması teklifi teknik yönden uygun olmadığı için oy birliğiyle kabul edilmedi.

A4 Blok önüne asansör yada yürüyen merdiven yapılması konusunda A1-3 Erkan bey tarafından bu bölgenin altının metro olduğu için bu tür işlerin yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyledi. Oylamaya sunuldu. 20 kabul, diğer üyeler ret oyu kullanarak oy çokluğuyla kabul edilmedi.

      Sosyal tesisi daha aktif halde kullanılması teklifi görüşülmeye açıldı.

      Tansu bey ( B2-01) girecek çocukların sorumluğunu yönetim olarak alamayız dedi. Ali SÖĞÜT (B1 -24) görevli olmadan sosyal tesis çalışamaz dedi. Seda OLGUN (A3-06) Sosyal tesisin haftada 3 gün saat 11:00 ile 23:00 arası açık olmasını istedi. Sigara ve içki içilmesi durumunda kapatılması için yönetime yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal tesisin açık olması konusunda oylama yapıldı. 7 gün 11.00-23.00 saatleri arasında açık olsun teklifi 7 ret, oy çokluğuyla kabul edildi. Personel alınması teklifi oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla ret edildi.

Tansu bey ( B2-01) Sosyal tesisin hiç açılmaması için şerh koydurdu.

9) Gündem gereği yönetim ve denetim kurulu seçimine geçildi. Celal bey tarafından 2017 yılından itibaren 2 yıl geçerli aday liste divan kurulu başkanına takdim edildi. Divan kurulu başkanı, başka aday listenin olup olmadığını sordu. Herhangi bir aday listesi gelmedi. Divan kurulu başkanı, aday listeyi genel kurulun onayına sundu. Aday liste oy birliğiyle kabul edildi.

 

2017 Yılı (2 yıl geçerli olmak üzere) Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine

Celal BÜYÜKBİÇER

İbrahim Tansu Yalçın

Deniz BAŞER

Zekeriya ARSLAN

Cengiz GEBEŞ

 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

Haydar MÖHÜR

Hasan IRKIN

Ergül TUNÇ

Erkan ERGEN

Cihan TATAR

 

Asil  Denetim Kurulu Üyeliklerine

Abdül Vahap ERASLAN

Turgut BULUT

Emre DİNÇER

 

Yedek Denetim Kurulu Üyeliklerine

Bahtiyar Oğuz ÇETİNTÜRK

Sedat KADAYIFÇIOĞLU

Ahmet Sinan TÜRKYILMAZ

 

9) Gündem gereği dilek ve temennilere geçildi.

Alpay DEMİR ( B2-20) Basket sahasının üst tarafına file çekilmesinin istedi.

Hasan KALAY ( B4-09) Site çevre duvarının yükseltilmesinin istedi.

İlhami KOCAMAN ( A2-13) A2 Blok garaj girişleri giriş katları gibi düzenlensin dedi.

                                                                                                                  19.02.2017

 

  Kâtip Üye                                     Kâtip Üye                                                          Divan Kurulu Başkanı

Cengiz GEBEŞ                              Turgut BULUT                                           Hakkı IRKIÇATAL