Çayyolu Gordion Konutları - SİTE PERSONELİ - HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - SİTE PERSONELİ \ Çayyolu Gordion Konutları - SİTE PERSONELİ - HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI  HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
 
ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI Site Malikleri adına Site Yöneticisi KENAN SEVEN ile Halkla İlişkiler Görevlisi MİNE BALCI arasında yapılan İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesindeki HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
Halkla İlişkiler Görevlisinin görevleri  ve çalışma koşulları  aşağıda belirtilmiştir:
 
1)     Halkla İlişkiler Görevlisi; Site Yönetim Merkezinde Site Yöneticisi tarafından verilen aşağıdaki görevleri zamanında, düzenli ve tam olarak yapmakla görevlidir:
a)     Site Yönetimi ile ilgili her türlü yazışmaların ve dosyalamaların yapılması,
b)     Site Malikleri ve Sakinleri ile ilgili bilgilerin tasnifi ve dosyalaması,
c)     Site aidatlarının ilgili dosyalara işlenmesi,
d)     Site sakinlerinin ortak alanlar ile ilgili sorunlarının çözümlenmesi için Site Yöneticisi ve Site Blok Görevlisi ile koordineli çalışması,
e)     Blok Görevlisinin Sitede yapacağı Blok Görevlisi Çalışma Yönergesi kapsamındaki işlerinin yaptırılması ve denetlenmesi,
f)      Bilgisayarda yazılacak ve saklanacak bilgilerin Word ve Excel ortamında girilmesi,
g)     Bilgisayardan alınacak bilgi ve belgelerin Yazıcıdan yazdırılması, fotokopilerin yapılması,
h)     Site Sakinlerinin Site ve Site Yönetimi hakkındaki istek, öneri ve şikayetlerinin alınması,
i)      Site Sakinlerinin gereksinimi olan bilgilerin sözlü veya yazılı verilmesi,
j)      Site Yönetim Merkezinin sevk ve idaresi,
k)     Site Yöneticisinin yapılacak işler ve randevular hakkında zamanında uyarılması ve bilgilendirilmesi,
l)      Site Güvenliğini sağlayan personel ile koordinasyonun sağlanması, site ve otopark güvenliğinin güvenlik firması tarafından sağlanması için gerekli uyarı ve talimatların zamanında verilmesi,
2)     Halkla İlişkiler Görevlisine gördüğü işlerin karşılığı olarak aylık net 640,00 TL. ücret ödenecektir. Aylık Yol ücreti olarak 95 TL ve yemek ücreti olarak yemek faturası karşılığı 130,00 TL. verilir.
3)     Fazla çalışma günleri ve fazla çalışma saati, Site Yöneticisi tarafından gerektiğinde bildirilir.
4)     Halkla İlişkiler Görevlisinin aylık ücreti, Site Yöneticisi tarafından her ayın beşinci günü ve Site Yönetim Merkezinde ödenir. Ücretin ödenmesi İş Kanununun 30. maddesine uygun yapılır.
5)     Halkla İlişkiler Görevlisinin aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi, tekerrürü halinde ise iki - üç yevmiyesi kesilir:
a)     Halkla İlişkiler Görevlisinin  yapmakla yükümlü bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması halinde bir yevmiye kesimi, tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır.
b)     Halkla İlişkiler Görevlisinin Site Yöneticisinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde  iki yevmiye kesimi yapılır.
c)     Halkla İlişkiler Görevlisinin  (b) fıkrasında belirtilen devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.
d)     Halkla İlişkiler Görevlisinin ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı, şayet aynı zamanda İş Kanununun 17.maddesinin ll. bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise; yukarıdaki hükümler, Site Malikleri Kurulu adına Site Yöneticisinin HALKLA İLİŞKİLER  GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni bildirimsiz ve tazminatsız olarak tek taraflı bozma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.
6)     Halkla İlişkiler Görevlisi, Pazar günleri dışında 7,5 saat günlük çalışma süresi hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve Site Yöneticisi tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir.
7)     Günlük çalışma süresi aşağıda belirtilmiştir:
a)     09.00 – 12.00 (3 saat çalışma)
b)     12.00 – 13.30 (Ara dinlenmesi)
c)     13.30 – 18.00 (4.5 saat çalışma)
8)     Halkla İlişkiler Görevlisi çalışma saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Ara dinlenmelerinde Site sakinlerine hizmet vermek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.
9)     Halkla İlişkiler Görevlisi genel tatil, ulusal bayram ve dini bayram günlerinde kesinlikle çalıştırılamaz. Ulusal Bayram, Dini Bayram  ve genel tatil günleri aşağıda belirtilmiştir:
a)     1 Ocak Yılbaşı günü
b)     23 Nisan günü
c)     19 Mayıs günü
d)     30 Ağustos günü
e)     28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü (Ulusal bayram)
f)      Ramazan Bayramı 3,5 gün (Arife günü yarım gün çalışır)
g)     Kurban Bayramı 4,5 gün (Arife günü yarım gün çalışır)
10)   Halkla İlişkiler Görevlisi, 1475 sayılı İş Kanununda belirtilen süre dâhilinde Site Yöneticisinin belirteceği tarihlerde, yıllık ücretli iznini kullanır.
11)   Halkla İlişkiler Görevlisi görevi ve ücreti ile ilgili konularda Site Sakinleri ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Her türlü konuda Site Yöneticisi ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütecektir.
12)   Halkla İlişkiler Görevlisi, kendisine zimmetle teslim edilen büro makineleri ve büro malzemelerinden sorumlu olup; zimmetinde bulunan büro makineleri ve büro malzemelerini titiz bir şekilde kullanmakla mükelleftir. Zimmetindeki büro makineleri ve büro malzemelerine açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar kendisine ödetilir.
                                                                                                                        ....../....../2010
 
            SİTE YÖNETİCİSİ                                         HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ