Çayyolu Gordion Konutları - SİTE ESTETİĞİ - CAM BALKON KAPATMA TAAHHÜTNAMESİ

Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - SİTE ESTETİĞİ - BALKON CAMLAMA \ Çayyolu Gordion Konutları - SİTE ESTETİĞİ - CAM BALKON KAPATMA TAAHHÜTNAMESİ

ÇAYYOLU GORDİON KONUTLARI
BALKON CAMLAMA İŞİ TAAHHÜTNAMESİ
İş bu Taahhütname; Çayyolu Gordion Konutlarındaki meskenlerde aşağıdaki maddelere uygun olarak Balkon Camlama işini yapmak isteyen...................................................................................(kısaca FİRMA) tarafından taahhüt ve imza edilmiştir.
A.     Balkon Camlama işi, Site Yönetim Kurulu ve Site Blok Temsilcileri tarafından hazırlanan, aşağıda 14 (ondört) maddeden müteşekkil Teknik Şartnameye uygun malzeme, işçilik ve uygulama ile yapılacaktır:
TEKNİK ŞARTNAME:
1.   Cam özelliği:
CE ve ISO kalitesi ile EN12150-2 standartlarına göre temperleme işlemi yapılmış, yerli üretim cam kullanılacaktır.
2.   Cam rengi:
Camlar şeffaf olacaktır.
3.   Cam kalınlığı:
Site Bloklarında tüm dairelerin salon düz balkonu ve ebeveyn odası balkonuna 10 mm. temperli cam; dış köşelere denk gelen bloklardaki (A1,A4,B1,B4 Blok) dairelerin salon U balkonlarına ise 8 mm. temperli cam kullanılacaktır.
4.   Cam kanat genişliği:
Salon balkonu: 5 eşit ön kanat,
Ebeveyn odası balkonu: 5 eşit ön kanat + 2 eşit yan kanat olmak üzere toplam 7 kanat,
Salon yan cephe balkonu: 3 eşit ön kanat + 2 eşit yan kanat +2 eşit yan kanat olmak üzere toplam 7 kanat olacaktır.
5.   Cam kanat yüksekliği:
Cam kanatların profil çerçeveleri, üst tavandan başlayıp balkon ıslak zeminine kadar tek parça şeklinde olacak ve korkuluk arkasında ( balkon iç kısmına) montajı yapılacaktır.
6.   Profil:
Birinci kalite Naturel Eloksal boya ile korunmuş gri renkli alüminyum profil kullanılacaktır.Profil içi rulmanları çift tekerlekli, kuru sistem, paslanmaz çelik ve üzeri polyamid kaplı olacaktır.
7.   Aksesuar:
Camların arasındaki contalar şeffaf plastik, kırılmaz ve sararmaz olacaktır. Contalar çift taraflı kapama imkanı ile gerekli izolasyonu sağlayacak evsafta olacaktır.
8.   Üst Profil Yüksekliği:
Camlı kanatlar üstündeki tavanla bağlantıyı sağlayacak profilin tavana kadar olan yüksekliği maksimum 10- 13 cm. olacaktır. Profillerin dış görünüş yüksekliği, stor perde montajına elverişli olacaktır.
9.   Profil ölçü ve kalınlıkları:
Balkon Camlama işinde kullanılacak profillerin ölçü ve kalınlıkları, Site Yönetim Merkezinde teşhir edilen ürünler ile aynı olacaktır.
10. Profil rengi:
Dış cepheden görünen profil kapakları ve tamponları gri renkte olacaktır.
11. Balkon zeminlerinin tesviyesi:
Balkon Camlama Sisteminin Balkona uygulaması öncesinde balkon camlama işini üstlenen firma tarafından hiçbir ek işçilik ve malzeme ücret istenmeden ; dışarıdan balkona yağmur ve kar girmeyecek şekilde Balkon ıslak zemininin tesviyesi yapılacaktır. Balkon Camlama Sisteminin montajından sonra ise, camlara dışardan gelen yağmur ve karların binaya ve alt katlara zarar vermeyecek şekilde tahliyesi sağlanacaktır. Tahliye işlemi sarkmalı ve dışta damlalık çizgili mermer kullanılarak yapılacaktır.
12. Teraslarda uyulacak kural:
Teras Balkon Camlama işlerinde ise Çatı üst kaplaması tercihi serbest olup, bina dış görünüşünde ise Balkon Camlama İşi Teknik Şartnamesine ve Naturel Eloksal renk seçimine uyulacaktır.
13. Garanti koşulları:
Garanti süresi, Balkon Camlama Sisteminin kurulumundan itibaren her türlü imalat, montaj ve malzeme hatasına karşı 2 (iki) yıl olacaktır ( Cam kırılması garanti kapsamı dışındadır. )
14. İşe Başlama Koşulları:
Balkon Camlama işini yapmayı üstlenecek Firma; işe başlamadan önce Site Yöneticiliği tarafından hazırlanan ve Teknik Şartnameye uyulacağını belgeleyen Taahhütnameyi imzalayacaktır.Taahhütname imzalanmadan Balkon Camlama işine kesinlikle izin verilmeyecektir.
B. Balkon Camlama işi için öncelik ; Çayyolu Gordion Konutları için Balkon Camlama Tip Projesi çalışmasını ücretsiz olarak yapan ALPENA, B.M.K ve DÖRT E firmalarına verilecektir. Ancak bu firmalar dışındaki firmalarda Teknik Şartnameye uygun malzeme, işçilik ve balkon tesviyesini yapacağını belgeleyen Taahhütnameyi kabul ve imza ettikten sonra Balkon Camlama işine başlayabilecektir.
C. Taahhütname imzalayan FİRMA, Balkon Camlama işini yapacak personellerinin kimlik bilgilerini ve SGK bildirgelerini Site Yöneticiliğine sunarak işe başlamakla yükümlüdür.
D. Taahhütname imzalayan FİRMA, Balkon Camlama işinde kullanacağı montaj malzemelerini, camları ve profilleri, montajın yapılacağı Blok katına ve meskene Site Yöneticiliği tarafından gösterilen asansörle taşıyacaktır. Taşıma işleminden önce, taşıma yapılacak asansörün iç yüzeyleri kalın koruyucu malzeme (mukavva, strofor köpük vb.) ile kaplanacaktır. Taşıma sırasında meydana gelecek zararlar, FİRMA tarafından 10 iş günü içinde eski haline getirilecektir.
E. Haksız rekabetin oluşmaması açısından Balkon Camlama işi için her FİRMA uygun gördüğü fiyatı ve ödeme koşullarını sunabilir. Ancak işin istenen kalitede ve teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, iş bitiminde Site Yönetimi tarafından Site Blok Temsilcileri arasından oluşturacağı ve 3 kişiden müteşekkil Tespit Komisyonu tarafından düzenlenecek TESPİT TUTANAĞI ile mutlaka belgelenecektir.
F. Site Yönetim Merkezinde ücretsiz ürün örneği teşhiri imkanı verilen ve  Balkon Camlama Tip Projesi hazırlayan 3 FİRMA (ALPENA, B.M.K ve DÖRT E) dışında Site Yönetim Merkezinde teşhir yapılmayacaktır. Bu firmalar dışında Balkon Camlama işini yapmak isteyen FİRMA, ürünlerini kendi merkezlerinde ya da teşhir salonlarında göstereceğini, Site Yönetim Merkezinde ürünlerini teşhir için hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.
G. Balkon Camlama işinin Teknik Şartnameye uygun yapılmamasından doğacak her türlü zarar FİRMA tarafından karşılanacaktır. Balkon Camlama işi için anlaşan FİRMA ve SİTE MALİKİ arasında işin ücreti ve ödemelerinden kaynaklanan ihtilaflarda Site Yöneticiliği hiçbir şekilde taraf ve sorumlu değildir.
H. Balkon Camlama işinin bitirildiğinin FİRMA tarafından Site Yöneticiliğine beyanını müteakip TESPİT KOMİSYONU, Teknik Şartnameye uygun olarak Balkon Camlama işinin yapılıp yapılmadığını düzenleyeceği TESPİT TUTANAĞI ile belgeleyecektir. Tespit Tutanağında işin Teknik Şartnameye uygun olmadığının kayıtlanması halinde, Balkon Camlama işini yapan FİRMA, hiçbir itirazda bulunmadan TEKNİK ŞARTNAME maddelerine uygun olarak Balkon Camlama işini yeniden yapacaktır. Yeniden yapımdan doğacak her türlü maddi ve manevi zarar FİRMA tarafından tazmin edilecektir.
İşbu Taahhütname ve Taahhütnamede yazılı 14 (ondört)maddeden oluşan Teknik Şartnameyi okudum, anladım ve kabul etmek suretiyle imzaladım. ....../......./201...

Balkon Camlama İşini
Taahhüt eden FİRMA

Yetkili Adı Soyadı/Ünvanı:


İmza ve Kaşe
Firma Ünvanı ve Tebligat Adresi: